Christus Koning
Christus Koning

Op zondag 22 november vieren we het Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Deze kosmisch klinkende titel onttrekt aan het oog dat Christus, die optreedt als rechter op de laatste dag, iedere dag te vinden is in de hongerigen, de dorstigen, de vreemdelingen. Zo lezen we in het evangelie van die dag (Mt. 25:31-46). Dit is treffend in beeld gebracht door de Meester van Alkmaar in De zeven werken van barmhartigheid uit 1540 in het Rijksmuseum. Op deze afbeelding zijn de volgende werken weergegeven: te eten geven, te drinken geven, kleren geven. Dit alles vindt plaats in een laatmiddeleeuwse Hollandse stad. De weldoeners zijn welgestelde burgers, gekleed volgens de mode van die tijd. Ook degenen aan wie wordt welgedaan zien er uit als vijftiende-eeuwers, behalve één, die zich telkens onopvallend bij het groepje behoeftigen heeft aangesloten: dat is Jezus die zich met hen identificeert.

Predikant van dit weekend: Peter van Dael SJ

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator