Chrisma-mis

In alle bisdommen ter wereld wordt op de ochtend van Witte Donderdag de zogenaamde chrisma-mis gevierd. Uit alle parochies van het bisdom komen priesters en parochianen naar de kathedraal om samen met de bisschop de heilige mis te vieren. In deze mis worden dan de drie liturgische oliën gewijd voor het komende jaar. Dit is de olie van de catechumenen ofwel de geloofsleerlingen, de olie voor de ziekenzalving en het chrisma, de olie die gebruikt wordt bij de sacramenten van de doop, het vormsel en de wijding. De bisschop spreekt dan deze gebeden uit. Tijdens de mis nog worden uit de grote vaten olie kleine flesjes gevuld en kan men een setje van drie meenemen.

Ook in ons bisdom Haarlem-Amsterdam is dat dit jaar weer het geval. Echter, zoals in vele bisdommen in de Westerse wereld gebeurt dat op de woensdagavond voor Witte Donderdag, zodat ook mensen, die overdag werken, hun parochie kunnen vertegenwoordigen. Ook vanuit de Krijtberg gingen we er met een groep heen, o.a. onze eigen geloofsleerlingen, die in de Paaswake in de Katholieke Kerk worden opgenomen. De mis vond plaats in de St. Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem. Zeker de moeite waard om een keer mee te maken.

Over de chrisma-mis in SamenKerk: SAMENKERK06

De vaten met de liturgische oliën worden aangedragen.

De vaten met de H. Oliën worden aangedragen.

De bisschop mengt het parfum met de olie.

De bisschop mengt het parfum in de olie.

 

Karaf met het parfum

Karaf met het parfum

Spreek er een wijdingsgebed en blaast er over. Het chrisma verwijst direct naar Christus zelf, die de gezalfde van God is.

Spreek er een wijdingsgebed en blaast er over. Het chrisma verwijst direct naar Christus zelf, die de gezalfde van God is.

 

De drie H. Oliën worden door de parochies meegenomen.

De drie H. Oliën worden door de vertegenwoordigers van de diverse parochies meegenomen. Onze Oliën worden in de viering op Witte Donderdagavond door één van de geloofsleerlingen meegedragen in de processie.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator