Diocesane Caritas

logo-caritas

Kruisweg 69, 2011 LB  Haarlem

Tel.  023-5112600

caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Het beleidsveld caritas in het bisdom Haarlem-Amsterdam kent een dubbel aandachtsveld:

naar de samenleving toe:

  • het organiseren van caritatieve daden namens de kerk en
  • het vormen van een netwerk van liefdadigheid waar mensen die bij geen enkele instantie terecht kunnen, opgevangen  worden;

naar binnen toe:

  • het stimuleren van een diaconale/caritatieve houding en
  • het stimuleren van activiteiten bij de verschillende onderdelen van het bisdom Haarlem-Amsterdam (parochies,regio’s, PCI’s,diocesane instellingen) en haar leden (gelovigen, bestuurlijk verantwoordelijken, ambtsdragers, pastoraal werkenden).

(bron: website bisdom Haarlem-Amsterdam)

Nieuwsbrief Caritas Bisdom maart 2017