Bruiloft van Cana

Dit nog jonge jaar heeft voldoende zondagen beschikbaar om aan alle evangelieverhalen van de “Verschijning des Heren” een eigen zondag te geven. Op 2 januari hoorden we de Openbaring des Heren aan de wereld in het verhaal van de drie Wijzen uit het Oosten. Op 9 januari werd Jezus door de Vader en de Heilige Geest geopenbaard aan het Joodse volk tijdens de Doop in de Jordaan. En in dit weekend doet Jezus tijdens de bruiloft van Cana zijn eerste teken waarmee Hij geopenbaard werd als de lang verwachtte Messias. De overvloed van wijn is de Messiaanse overvloed, waar wij tot op de dag van vandaag in delen bij het vieren van de Eucharistie. Ook wij zijn uitgenodigd op het bruiloftsmaal, samen met Jezus en Maria, én met de leerlingen die, bij het zien van dit teken, in Jezus geloofden.

Predikant van het weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator