Boeteviering

Vóór de Goede Week en de feestdagen van Pasen vieren we in de Krijtberg een boeteviering: een boeteviering is een sobere liturgische viering. De gelovigen komen samen om zich te bezinnen op de tekorten die ieder voor zich heeft in zijn persoonlijk leven, maar ook op de fouten die we maken in relatie tot anderen. Daarom overdenken we samen. We vragen ons af waar we God tekort deden en de ander niet tot zijn recht lieten komen. In het besef dat God een barmhartige Vader is die ons wil leiden naar verzoening, vragen we Hem en elkaar om vergeving. We doen dit met gebeden en liederen en overdenken een gewetensonderzoek.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator