Sacrament van boete en verzoening

Biechten is mogelijk:

  • elke zaterdag in de pastorie: 16.00 – 17.00 uur; gebruik deurbel ‘PASTORIE’
  • op afspraak: mail naar Rector Ben Frie SJ HIER >>

Relaties van Liefde

Toen men Jezus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand. En u moet uw naaste liefhebben als uzelf.” (Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, vers 37-39). Daarmee heeft Jezus de drie fundamentele relaties in ons leven aangeduid: de relatie, die we hebben met God, de relatie, die we hebben met onze medemensen en de relatie, die we hebben met onszelf. Als we daar voldoende energie en tijd in investeren, is een belangrijke basisvoorwaarde vervuld voor een gelukkig en zinvol leven.

Deuken en breuken

We weten echter uit eigen ervaring dat de levensweg van mensen vaak een pad is met bergen, dalen en bochten. Onze relaties lopen regelmatig deuken en breuken op, ook als we dat eigenlijk niet willen. We weten ook uit eigen ervaring dat het niet altijd gemakkelijk is om het weer goed te maken, om die beschadigde relaties te herstellen. Schaamte, trots of verdriet kunnen ons dat moeilijk maken. 

God maakt weer heel

God wil ons hierbij helpen. Hij nodigt ons uit om bij Hem te komen met onze fouten en tekorten. Hij zal wegnemen wat tussen ons en anderen in is komen te staan. In het sacrament van Boete en Verzoening (biecht) ontvangen we Zijn vergevende liefde. Daardoor gesterkt kunnen we onszelf en de medemens weer onder ogen komen. We hebben de kracht en het vertrouwen ontvangen om vergeving te vragen of te vergeven en zo onze relaties te herstellen en te verdiepen. God nodigt u uit. De Kerk wil u bijstaan. U kunt er altijd een priester over aanspreken.