Sinds 2009  bestaat er binnen het diaconale werk van de Krijtberg een bezoekgroep.

De vrijwilligers van toen en velen, die zich sinds die tijd hebben aangemeld, zijn actief in het bezoeken van mensen, die ziek zijn, of van mensen, die door welke reden dan ook niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen en de verbondenheid met de Krijtberg missen.

Wat doen we?

Wanneer iemand ziek is en aangeeft bezocht te willen worden, zullen wij proberen dit waar te maken. Hetzelfde geldt voor hen die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen komen.Eventueel kunt u ook thuis de heilige communie ontvangen. Dit gebeurt door daarvoor aangestelde leken, zowel mannen als vrouwen.Wanneer blijkt dat er een gesprek met een priester nodig is, bijv. om het sacrament van Boete en Verzoening (biecht) of het sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen, zal daarin worden voorzien.Het is echter niet altijd mogelijk dat wij, als bezoekgroep, deze mensen op het spoor komen. Dus als u een wens heeft, is het van belang dat u dit zelf aangeeft of iemand contact laat opnemen.Verder wordt er eens in de 2 jaar een ziekendag georganiseerd in de kerk en pastorie. Deze vindt meestal plaats in de maand september. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd via de nieuwsbrief en de website.

Zelf meedoen

Mocht u zich willen aanmelden als vrijwilliger om mee te doen met de bezoekgroep, heel graag! U kunt zich dan aanmelden bij dhr. Gerwin Roffel: tel. 020-6231923 of koster@krijtberg.nl. Hij zal contact met u opnemen voor een gesprek.

Carl Bloch: Jezus geneest een lamme bij de vijver van Bethesda

Contactgegevens

Mocht u bezoek willen ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij de pastorie van de Krijtberg: tel. 020-6231923 of pastorie@krijtberg.nl.

Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de coördinator van de bezoekgroep, mw. Truus Groen. Zij zal vervolgens contact met u opnemen om een afspraak te maken.