Bericht van het bisdom

Vrijdagavond 2 oktober ontvingen verschillende parochies in Amsterdam een brief van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waarin aan alle gebedshuizen in de regio het dringende advies werd gegeven om de groepsgrootte te beperken tot 30 personen per ruimte. Dit aantal werd genoemd tijdens de persconferentie van de landelijke overheid op 28 september jl. waarbij werd opgemerkt dat dit niet gold voor kerken, als gevolg van de vrijheid van godsdienst zoals opgenomen in de Grondwet.

Hoewel de vrijheid van godsdienst ook voor de Rooms-Katholieke Kerk een groot goed is, is duidelijk dat het aantal besmettingen met het coronavirus in Amsterdam en omgeving snel stijgt. Als Kerk hebben we ook een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van mensen, en niet alleen van die van onze kerkgangers.

Om die reden brengt het bisdom Haarlem-Amsterdam dit dringende advies ook zelf onder de aandacht bij de parochies en geloofsgemeenschappen in de veiligheidsregio met het verzoek te overwegen om de groepsgrootte terug te brengen. Dit zal pas kunnen gelden na zondag 4 oktober omdat niet alle kerkgangers meer bereikt kunnen worden.

Tot de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland behoren de parochies en geloofsgemeenschappen te Amsterdam, de parochie R.-K. Amstelland en de parochies van Uithoorn en omgeving. Het bisdom doet op hen een dringend beroep het advies ter harte te nemen, rekening houdend met de eigen omstandigheden.” 

Voor de Krijtberg betekent het advies vanaf  het weekeinde van 10 en 11 oktober het volgende:
voor de viering op zaterdag (17.15 uur) en de zondagsvieringen (10.00, 13.00 en 17.15 uur) wordt reserveren heringevoerd. 
Deze reservering kunt u telefonisch maken op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur op nummer 020 623 19 23. Voor de vieringen op de doordeweekse dagen (maandag tot en met zaterdag 12.30 uur) hoeft u niet te reserveren; het maximum van 30 personen blijft gelden.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator