Per 2 nov: bereikbaarheid

Bereikbaarheid per auto van de Krijtberg. Onderstaand bericht is van de gemeente Amsterdam. Het betreft het verkeersluw maken van ons deel van de binnenstad. Ook onze kerk wordt daardoor per 2 november 2016 helaas moeilijker bereikbaar voor auto- en taxiverkeer.

ENGLISH VERSION BELOW

Voor de Krijtberg is met de gemeente afgesproken dat op zondagochtend tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 10.30 en 11.00 uur de paal, die ons deel van het Singel afsluit, naar beneden zal staan, zodat u tijdens die perioden tot voor het kerkgebouw kunt komen rijden. Jammer genoeg  was dat niet mogelijk voor de missen van 12.30 uur en 17.15 uur.

Bekijk de verdere uitleg van de maatregelen en een overzichtskaart op www.amsterdam.nl/munt

Voor vragen kunt u zich ook wenden tot rector Bart Beckers of koster Gerwin Roffel. 

 

“De gemeenteraad heeft 22 juni 2016 ingestemd met de invoering van de verkeersmaatregelen omgeving Munt. Met het geheel aan verkeersmaatregelen blijft het stadshart goed bereikbaar voor het bestemmingsverkeer: bewoners, laad-/losverkeer, taxi’s van/naar een standplaats en bezoekers die willen parkeren (op straat of in een van de parkeergarages). Al het verkeer dat niet in het stadshart hoeft te zijn, wordt via een alternatieve route geleid.

Met het weren van onnodig autoverkeer ontstaat er meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

De belangrijkste verkeersmaatregelen zijn:

  • Singel tussen Spui en Heiligeweg wordt autovrij
  • Amstel wordt eenrichtingsverkeer voor autoverkeer in de richting Muntplein
  • Vijzelstraat tussen Reguliersdwarsstraat en Muntplein wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

Om het verwachte sluipverkeer te voorkomen worden de volgende aanvullende maatregelen genomen en voorbereid:

  • Afsluiting Herengracht en Singel tussen Wijde Heisteeg en Koningsplein voor doorgaand autoverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer met ontheffing).
  • Afsluiting Amstel tussen Blauwbrug en Herengracht en oostzijde Rembrandtplein voor autoverkeer.”

 

In October 2016 the city of Amsterdam is going to implement a plan to change the flow of car traffic through the inner city. People will be able to get in and out with their cars and park them, but through-traffic will be blocked. This will also affect the accessibility of our church. The Singel between Spui and Heiligeweg will be closed down by means of a movable column(placed on the Singel at the last bridge before the church). The city will lower the column each Sunday morning between 9am and 9.30am and between 10.30am and 11.00am, so people can get to the church by car or taxi. Unfortunately outside these periods this will not be possible.

Check the map of the situation on www.amsterdam.nl/munt

If you have any questions, ask the rector Fr. Bart Beckers or the manager mr. Gerwin Roffel.

 

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator