Benedictus XVI overleden

“Over niet al te lange tijd zal ik staan tegenover de Rechter van mijn leven. Wanneer ik terugkijk op mijn lange leven is er alle reden om te beven van schrik in dat vooruitzicht. Toch ben ik welgemoed, want ik ben vol vertrouwen dat de Heer niet alleen een rechtvaardige rechter is, maar ook mijn vriend en broeder: Hij heeft geleden voor mijn tekortkomingen, en Hij is dus ook degene die het voor mij opneemt: mijn advocaat, mijn ‘paracleet’.”

“In het licht van het uur van het oordeel, begrijp ik beter wat een genade het is om christen te mogen zijn. Dat geeft me kennis van die Rechter van mijn leven, maar ook vriendschap met Hem. Daarom kan ik vol vertrouwen door de donkere deur van de dood gaan. Ik moet voortdurend denken aan wat de apostel Johannes zegt aan het begin van het Bijbelboek Openbaring: Johannes ziet de Mensenzoon in al zijn grootheid, en valt dan als dood voor zijn
voeten. Maar de Heer legt zijn rechterhand op hem en zegt: ‘Wees niet bang, Ik ben het.’ (Openbaring 1, 12-17).”

Paus Emeritus Benedictus XVI februari 2022

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator