Beheerstichting De Krijtberg

Singel 448, 1017 AV  Amsterdam

Voorzitter bestuur: Rector Ben Frie SJ

 

Rekening van Baten en Lasten over 2019 en 2018

De parochie De Krijtberg, zoals alle parochies in de binnenstad van Amsterdam, werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw formeel opgeheven om op te gaan in de nieuwe City-kerk. Er was zelfs sprake van de sluiting en sloop van het gebouw aan het Singel. Een aantal parochianen hebben toen, samen met de pastoor, het kerkgebouw gekocht en, met toestemming van de bisschop en in samenwerking met de Sociëteit van Jezus, het liturgische en pastorale werk voortgezet.

Het gebouw is eigendom van een stichting naar burgerlijk Nederlands recht, de Beheerstichting De Krijtberg. Kadastraal beslaat de kerk de percelen Singel 442, 444 en 446, want er zijn voor de bouw van deze kerk eind negentiende eeuw drie huizen aan het Singel afgebroken. Het huisnummer van de kerk is 446.

Statutair is de rector van de kerk de voorzitter van de Beheerstichting.