Het Gebedsnetwerk van de Paus ontstond in 1844 in Vals, in het Zuiden van Frankrijk, in een vormingshuis van jonge jezuïeten. De meeslepende verhalen van missionarissen over hun evangelisatiewerk in verre landen leidde zowel tot enthousiasme als ontmoediging. Enthousiasme wegens het indrukwekkende en vruchtbare werk van de bezoekers. Frustratie door het vooruitzicht om nog zolang te moeten studeren zonder de hand aan de ploeg te kunnen slaan.

Pater Gautrelet sj, hun geestelijk begeleider, suggereerde hen toen om zich te engageren in een apostolaat van het gebed. Hij legde hen uit dat het belangrijkste niet zozeer was wát ze deden. Wel de liefde en de toewijding waarmee ze het deden. Hij bracht hen tot het inzicht dat hun leven nu reeds even waardevol en apostolisch was als dat van de meest gedreven missionarissen, als ze zich lieten leiden door dezelfde liefde. Zo kan eenieder deel hebben aan de zending van Christus.  Meer in het bijzonder nodigde Pater Gautrelt hen uit om elke morgen hun leven aan te bieden aan God in een gebed van toewijding. Dit ochtendgebed brachten die jonge jezuïeten dan graag in verband met het levensgebed of aandachtsonderzoek dat zij deden aan het einde van de dag. Zo konden zij zich bewust worden van wat God die dag gedaan had met hun ochtendlijke toewijding.

Snel verspreidde deze nieuwe formule zich in de streek van Vals, te beginnen met de mensen uit de buurt die jonge jeuzuïeten in het WE gingen bezoeken. Na enkele jaren telde het Apostolaat van het gebed reeds een half miljoen leden, verspreid over heel Frankrijk. Tot ver buiten Frankrijk groeide het uit tot een gestructureerde kerkelijke beweging. Het meest bekende lid was ongetwijfeld Thérèse Martin, beter bekend als Theresia van Lisieux.

In de jaren 1890 tot 1896 begon de Paus zich te interesseren aan dit wereldwijde netwerk van katholieken die zich in gebed aanboden om geestelijke steun te verlenen aan de zending van de Kerk. Hij maakte er een pauselijk werk van en vertrouwde het toe aan de Sociëteit van Jezus. Hij vertrouwde aan het Apostolaat van het gebed ook een maandelijkse gebedsintentie toe. Van 1928 af werd daar een tweede intentie aan toegevoegd.

(Bron: website Gebedsnetwerk van de Paus)

Bidden online en met podcasts

In de Lage Landen biedt dit Gebedsnetwerk meerdere gebedswebsites aan:

Gewijde Ruimte

Bidden Onderweg

Digitale retraites in Advent en Veertigdagentijd