Angst of vuur?

Angst wordt een steeds grotere kracht in onze wereld. Er dreigt voortdurend het gevaar van aanslagen. Je merkt het aan extra politie-inzet op stations, op luchthavens, bij grote manifestaties. Ook in Nederland is er angst.

Op de angst wordt verschillend op gereageerd. Sommige mensen blijven nuchter. En er zijn mensen, die luid het onrecht aanklagen en militair ingrijpen eisen. Anderen treuren stil en hopen op vrede …

En christenen? Wat betekent ons geloof nu, in deze situatie? Hoe zijn we leerling van Jezus? We horen deze zondag over vuur: ‘Vuur ben ik komen brengen, en wat had ik graag dat het al brandde’ (Lucas 12:49-53). Het levensverhaal van Jezus, met dood en verrijzenis, toont ons wat dat vuur is: volgehouden christelijke naastenliefde.

Jos Moons SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator