Nikolaas Sintobin SJ

Nikolaas Sintobin SJ

 
 
 
 
Pater Nikolaas Sintobin is afkomstig uit Vlaanderen en is gespecialiseerd in Ignatiaanse spiritualiteit en pedagogie. Hij is vooral werkzaam als internetpastor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ward Biemans SJ

Ward Biemans SJ

 

 

 

Pater Ward Biemans is kerkelijk assistent voor de Gemeenschap Christelijk Leven (GCL), de Ignatiaanse lekenbeweging in Nederland en Vlaanderen. Tevens is hij geestelijk begeleider van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, studentenpastor aan de Tilburg School of Catholic Theology en de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing en tenslotte docent moraaltheologie van het Bonifatiusinstituut in de Tiltenberg, Vogelenzang.

 

 

 

 

 

 

 

 

vanDael_02 (3)

Peter van Dael SJ

 

 

 

Pater Peter van Dael heeft kunstgeschiedenis gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Pontificia Università Gregoriana te Rome.