Nikolaas Sintobin SJ

Nikolaas Sintobin SJ

 
 
 
 
Pater Nikolaas Sintobin is afkomstig uit Vlaanderen en is gespecialiseerd in Ignatiaanse spiritualiteit en pedagogie. Hij is vooral werkzaam als internetpastor en is kerkelijk assistent voor de Gemeenschap Christelijk Leven (GCL), de Ignatiaanse lekenbeweging in Nederland en Vlaanderen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ward Biemans SJ

Ward Biemans SJ

 

 

 

Pater Ward Biemans is geestelijk begeleider van de priesteropleidingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het Aartsbisdom Utrecht, studentenpastor en onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology, studentenpastor aan de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing en docent moraaltheologie van het Bonifatiusinstituut in de Tiltenberg, Vogelenzang..

 

 

 

 

 

 

vanDael_02 (3)

Peter van Dael SJ

 

 

 

Pater Peter van Dael heeft kunstgeschiedenis gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Pontificia Università Gregoriana te Rome.

 

 

 

 

 

 

 

Bastiaan van Rooijen SJ

 

 

 

Bastiaan van Rooijen is pastoraal actief in de Nederlandse en Vlaamse jezuïetencolleges.