Nikolaas Sintobin SJ

Nikolaas Sintobin SJ

 
 
 
 
Pater Nikolaas Sintobin is afkomstig uit Vlaanderen en is gespecialiseerd in Ignatiaanse spiritualiteit en pedagogie. Hij is vooral werkzaam als internetpastor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ward Biemans SJ

Ward Biemans SJ

 

 

 

Pater Ward Biemans Pater Ward Biemans is kerkelijk assistent voor de Gemeenschap Christelijk Leven (GCL), de Ignatiaanse lekenbeweging in Nederland en Vlaanderen. Tevens is hij geestelijk begeleider van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, studentenpastor aan de Tilburg School of Catholic Theology en de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing en tenslotte docent moraaltheologie van het Bonifatiusinstituut in de Tiltenberg, Vogelenzang.

 

 

 

 

 

Pater Matthias Kramm SJ

Matthias Kramm SJ

 

Pater Matthias Kramm is 33 jaar oud en jezuïet uit Duitsland, afkomstig uit de buurt van Keulen. Hij is in 2003 ingetreden in het Duitse noviciaat en heeft filosofie gestudeerd in München. Daarna heeft hij twee jaar met jezuïeten samengewerkt in Mexico en vervolgens theologie gestudeerd in Londen. Na de priesterwijding heeft hij twee jaar als kapelaan gewerkt in Göttingen (Duitsland). In september 2016 is hij in Amsterdam komen wonen en aan de universiteit van Utrecht een proefschrift begonnen op het gebied van de ethiek van de ontwikkeling(-samenwerking). Na een aantal cursussen Nederlands werkt hij ook mee in de liturgie van de Krijtberg. 

 

 

 

vanDael_02 (3)

Peter van Dael SJ

 

 

 

Pater Peter van Dael heeft kunstgeschiedenis gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Pontificia Università Gregoriana te Rome.