Nikolaas Sintobin SJ

Nikolaas Sintobin SJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pater Nikolaas Sintobin is afkomstig uit Vlaanderen en is gespecialiseerd in Ignatiaanse spiritualiteit en pedagogie. Hij is vooral werkzaam als internetpastor en is kerkelijk assistent voor de Gemeenschap Christelijk Leven (GCL), de Ignatiaanse lekenbeweging in Nederland en Vlaanderen.
 
 
 

Ward Biemans SJ

Pater Ward Biemans is geestelijk begeleider van de priesteropleidingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het Aartsbisdom Utrecht, studentenpastor en onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology, studentenpastor bij Fontys Sociale Studies en docent moraaltheologie van het Bonifatiusinstituut in de Tiltenberg, Vogelenzang.

 

 


vanDael_02 (3)

Peter van Dael SJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pater Peter van Dael heeft kunstgeschiedenis gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Pontificia Università Gregoriana te Rome.

 

 


Marc Lindeijer SJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pater Marc Lindeijer SJ (1966), studeerde geschiedenis in Nijmegen. Hij trad in 1994 in bij de jezuïeten en werd priester gewijd in 2002. Vervolgens werkte hij onder meer in Rome voor de zaken van de heiligen van de eigen orde en in Brussel bij bollandisten, die zich bezighouden met de kritische studie van de heiligen. In 2020-2023 was hij werkzaam in het bisdom Breda, o.a. als pastoor in Roosendaal. Nu combineert hij de studie met het assisteren van de rector van de Krijtberg en met het administratorschap van de zusters van het H. Hart in Nijmegen.