Periodieke giften aan de Krijtberg met fiscaal voordeel

Een eenmalige gift aan de Krijtberg:

Hier vindt u onze bankgegevens of kunt u via iDeal een gift overmaken.


De Nederlandse overheid maakt het u mogelijk om periodieke giften in geld te doen aan instellingen met een zogenaamde ANBI-status. Deze giften mogen voor 100 procent worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden geen drempel en geen maximum. De overeenkomst moet minimaal 5 jaar betreffen. De RK Stichting De Krijtberg heeft zo’n ANBI-status (= Algemeen Nut Beogende Instelling) onder de koepel van de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie. Als u ons werk wilt (blijven) steunen en u wilt dit (ook) doen door een periodieke gift, dan hoeft u slechts een overeenkomst uit te printen, in te vullen en te ondertekenen en het vervolgens door de rector van de kerk, als vertegenwoordiger van het bestuur van de RK Stichting De Krijtberg, te laten ondertekenen. Het formulier met de overeenkomst download u via de link rechts op deze pagina. Neem HIER contact op met de rector.

De RK Stichting de Krijtberg draagt zorg voor het dienstwerk van de Krijtberg, zoals o.a. de liturgie, muziek, salarissen, verwarming, drukwerk, diaconie, cursussen en vele andere zaken. Zij wil dit voor en met u blijven doen op deze bijzondere plek en is daarvoor volledig afhankelijk van uw bijdragen in de collectes en in andere giften. De jaarlijkse omzet is een kleine € 250.000,- en elke gedoneerde euro is daarbij hard nodig, want door oplopende kosten is er momenteel een tekort op de begroting. 

We zijn dankbaar voor alles dat u gedaan en gegeven hebt en we hopen dat u dit dienstwerk ook in de toekomst blijft steunen.

Formulier overeenkomst

Overeenkomst periodieke schenking: formulier


Onze ANBI-gegevens: Pubplicht ANBI algemeen

RSIN-nummer van Stichting de Krijtberg: 802045108


Een inzicht in de Baten en lasten Krijtberg 2023