Aloysius VastenActie 2020
Aloysius VastenActie 2020
Diaconie project 2020. De vasten, de voorbereidingstijd van Pasen, is een tijd van boete, gebed en goede werken. Eén van de vastenacties in deze kerk is dan ook een collecte voor een project voor vluchtelingen. Dit jaar heeft Aloysius, de werkgroep Diaconie, gekozen voor een project van JRS in Myanmar, het vroegere Birma. JRS staat voor “Jesuit Refugee Service”. Dat is een internationale organisatie, 40 jaar geleden opgericht door de Jezuïeten, om vluchtelingen te helpen bij onderwijs aan kinderen en volwassen, steun in hun levensonderhoud, verdediging van hun rechten en bij het komen tot verzoening.
Vanaf dit weekend tot en met Pasen kunt u een bijdrage doen. Dat kan op de volgende manieren: 1. bij uitgaan van de weekendvieringen staan er collectanten bij de ingang van het kerkgebouw; 2. tijdens de openstelling van het kerkgebouw in de speciale collecte-kist bij de entree of 3. overmaken op de bankrekening van R.K. Stichting De Krijtberg NL56 ABNA 0466 9999 41 o.v.v. ‘Vastenactie 2020’. Hartelijk dank!
JRS in Myanmar
Sinds vele tientallen jaren is er een burgeroorlog tussen de militaire regering en de verschillende etnische groepen van het land. Dit interne conflict heeft honderdduizenden mensen doen vluchten, naar het buitenland of binnen het eigen land. Ondanks verschillende pogingen tot vrede gaat het geweld nog steeds door. De laatste tijd hebben gevechten weer meer dan 6000 mensen op de vlucht gedreven. Dit komt bovenop de 100.000 ontheemden die meer dan zeven jaar geleden ook al ontheemd raakten.
JRS Myanmar werkt voor ontheemden binnen het land en voor uit Thailand terugkerende vluchtelingen. JRS werkt samen met lokale kerkelijke organisaties en andere lokale partnerorganisaties in afgelegen gebieden. Zij proberen de lokale draagkracht van mensen en gemeenschappen en door onderwijs op te krikken. Daarom zorgt JRS voor lerarenopleidingen, coaching en supervisie van nieuwe leerkrachten. Zij werkt aan schoolvernieuwing en oudereducatie. In 2017 startte JRS Myanmar het project “Vredeseducatie” om het vreedzaam samenleven van gastgemeenschappen, ontheemden en teruggekeerde vluchtelingen te bevorderen.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator