Afscheid van Jubilate Deo

Dit Kerstfeest zingt het koor Jubilate Deo in haar huidige vorm voor het laatst. Daarmee komt een einde aan een lange en mooie traditie die in 1901 begonnen is in de Vincentiuskerk en vanaf 1980 is voortgezet in de Krijtberg. Het koor heeft vele stormen in de maatschappij in het algemeen en in de Katholieke kerk in het bijzonder doorstaan. Veel van de traditionele katholieke kerkmuziek is bewaard gebleven. Werk van componisten als Lorenzo Perosi en Jan Mul bleven behouden op het repertoire; klassiekers als Transeamus worden ook in moderne tijden door de kerkgangers zeer gewaardeerd, om maar niet te spreken van de missen van W.A. Mozart en J. Haydn. Maar het koor wordt kleiner, het veroudert en dat heeft invloed op de vocale mogelijkheden van eenieder; en nieuwe jonge koorleden aantrekken blijkt moeilijk. Daarom is het besluit genomen om te stoppen.

Het koor zingt op 24 december om 22.15 uur in de nachtmis; op het programma staat de “Krönungsmesse” van W.A. Mozart (vanaf 21.45 uur zingen we kerstliederen). Op Eerste kerstdag 25 december zingen we om 9.15 uur de “Pastoralmesse” van W.A. Mozart, met voorafgaand kerstliederen om 9.05 uur.

Na de Hoogmis van Eerste kerstdag zullen wij in de pastorie afscheid nemen van de Krijtberg en de kerk van het koor. Ter gelegenheid daarvan is er een boekje gemaakt over de geschiedenis van het koor. Met uiteraard verhalen van en over het koor en foto’s uit heden en verleden.

Namens het bestuur van Jubilate Deo, Monica Damen.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator