Adventszingen van de H4H

Te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Ook dit jaar weer een gezamenlijk Adventszingen worden gevierd door de kerken en gemeenschappen van de Heilige Vierhoek. In deze dagen van Corona-maatregelen hebben we de troost van de Heer die komt nodig. Op zondagmiddag 19 december zal deze oecumenische viering worden gehouden in de Doopsgezinde Singelkerk (onze buren) om 16.00 uur.

Doopsgezinden, Lutheranen, Katholieken en leden van de English Reformed Church komen samen om de Komst van de Heer in de Kerstnacht samen zingend en biddend voor te bereiden. De ervaring heeft geleerd dat dit een weldadig gebeuren is, waarbij u van harte welkom bent. Schrijf het maar vast in uw agenda!

Namens de H4H, Gregory Brenninkmeijer SJ

Meer informatie over de H4H HIER >>

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator