7e zondag van Pasen
7e zondag van Pasen

Wachten… is de ondertoon van deze zondag, de zevende zondag van Pasen, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Toen Jezus nog als hun Rabi te midden van zijn leerlingen verkeerde heeft Hij hen vaak gezegd dat Hij terug zou keren naar zijn Vader, zijn God en hun God. Maar hij zou hen niet verweesd achter laten. Hij beloofde een Helper die hen alles in herinnering zou brengen wat Jezus zelf hen, in de tijd van hun samenleven, had geleerd en gezegd. Daar zijn ze nu op aan het wachten. En wij sluiten ons bij hen aan.

Ik stel mij zo voor dat zij samen baden dat dat wachten niet al te lang zou hoeven te duren. Zij voelden zich natuurlijk toch aan hun lot overgelaten, bang om, als volgelingen van Jezus, net als Hij vervolgd te worden. Zij voelden dat zij die Helper hard nodig hadden. Dat was de inhoud van hun gebed: Een roep om hulp.

Die hulp heeft hen nooit ontbroken. Daarom zijn wij nu de kerk van Jezus Christus. Wij worden uitgedaagd om op onze beurt te bidden om die hulp, én om er op te vertrouwen dat ze ons nooit zal ontbreken als wij ons daarvoor open stellen.

Predikant: Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator