7e zondag door het jaar
7e zondag door het jaar

Een onmogelijke opgave. “Wees heilig, want ik, uw God, ben heilig”. Dat moest Mozes van God tegen de gemeenschap van Israël zeggen. En in de Bergrede maakt Jezus zich deze opdracht eigen als hij tegen zijn leerlingen zegt: “Wees volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.” Goed beschouwd lijkt dat een onmogelijke opgave. Maar God zou onze God niet zijn als hij ons een onmogelijk doel voor ogen zou houden. En Jezus zou niet ‘God met ons’ zijn als hij ons een onmogelijke taak zou opleggen.

Het woord ‘Heilig’ doet ons denken aan iets verhevens en ontzagwekkends, onbereikbaar, maar tegelijk fascinerend en aantrekkelijk. Het verwijst naar de schittering, die hoort bij een wereld die de onze te boven gaat. Als we het heilige willen naderen dan proberen we ons zelf te reinigen en mooi te maken en niets is mooi genoeg om het heilige te bevatten. Kijk maar naar onze kerk. Uit eerbied voor het heilige toont onze Krijtbergkerk de schitterende kleurenpracht, waarbij voor onze alledaagsheid nauwelijks plaats is.

Maar als we dan het boek Leviticus lezen, waaruit onze eerste lezing dit weekend genomen is, dan gaat dat helemaal niet over bovennatuurlijke heerlijkheden, maar dan vinden we heel wat nuttige tips voor een juiste omgang met elkaar in onze wereld. Op goede menselijke relaties wordt daar de nadruk gelegd. En ook Jezus, in de Bergrede, spreekt niet over verheven dienstbetoon aan God. Ook Jezus leert zijn leerlingen alle mensen zonder onderscheid goed te behandelen. Dat is blijkbaar bijbelse heiligheid en evangelische volmaaktheid. Dat doet God immers ook als hij de zon doet opgaan over goede en slechte mensen, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator