6e zondag van Pasen
6e zondag van Pasen

What Whould Jesus Do?   “Als iemand mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden”, horen we Jezus in het evangelie van deze zondag tegen zijn leerlingen zeggen. Herkennen we dat ook niet op menselijk vlak? Dat als we van iemand houden, we als het ware met die ander in onszelf rondlopen en gebeurtenissen in ons dagelijks leven door de ogen van deze beminde en gewaardeerde persoon beschouwen. Hoe zou hij of zij hierop reageren? Wat zou hij of zij doen in dit geval? Zo gaat het ook bij Jezus’ leerlingen na zijn heengaan naar de Vader. Ook al is Jezus niet meer tastbaar in hun midden, toch is hij op een nieuwe, intense manier met hen verbonden. Een echo van deze nieuwe verbondenheid met de Heer horen we in het evangelie: “Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.” Ook wij kunnen als christenen die innerlijke verbondenheid voelen en voeden door met de Heer in ons rond te lopen in alles wat ons leven brengt en hem daarin een plaats te geven. Laatst vertelde iemand in een bezinningsgroep: “Toen ik te maken had met een lastige collega kon ik m’n spontane irritatie opzij zetten en me afvragen: What would Jesus do?” Wat zou Jezus gedaan hebben? Door het stellen van deze sleutelvraag laten we hem als het ware in ons wonen en kan zijn bezieling vorm krijgen in onze manier van doen.

Predikant van deze zondag: Bart van Emmerik SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator