6e zondag door het jaar
6e zondag door het jaar
De wet van God. Ongeveer midden oktober wordt door de Joden het feest gevierd dat de naam draagt; “Feest van de vreugde van de wet”. Gedurende een heel jaar wordt in de synagoge de wet voorgelezen. Dat zijn de eerste vijf boeken van de Heilige Schrift, de zogenaamde boeken van Mozes ofwel de Thora. Men begint dus met het boek Genesis en eindigt met de laatste verzen van het boek Deuteronomium. Dan viert men uitbundig feest. In de synagoge wordt gedanst terwijl de boekrollen van de Thora worden rondgedragen. De mensen geven uiting aan hun vreugde dat God aan zijn volk zo een wijze wet heeft gegeven. Dat God zijn volk daarmee helpt om te leven in het verbond met zijn God.
De wet van God, waarover we dit weekend in de lezingen horen, is dan ook geen wet die van boven af opgelegd wil worden. Het is geen wet waar een straf op volgt indien we die wet niet naleven. Deze wet wil geen last zijn voor mensen waar ze onder gebukt zouden gaan. In tegendeel, ze is er juist op gericht hen te helpen tot het ware geluk te komen. Die wet moet gaan leven in hart en geest van ieder van ons. Dat vraagt een ommekeer, van een leven van eigenbelang naar een leven van liefde voor God en de naaste. Als ik daar van harte voor ga, dan leef ik mét God en naar God toe.
Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator