6e zondag door het jaar
6e zondag door het jaar

Over Armoede gaat het deze zondag. En de leerlingen, tot wie Jezus in het evangelie deze woorden richt, worden zalig geprezen omdat zij arm zijn. Maar daarbij heeft Jezus het niet over ellende, over de mensonwaardige omstandigheden waarin mensen in de sloppenwijken van onze wereldsteden moeten proberen te overleven. Dat is een armoede die we met alle middelen moeten bestrijden.

In het evangelie gaat het over een armoede die ons bevrijdt. Die ons bevrijdt van de dwingelandij van de rijkdom. Onophoudelijk jaagt die ons op om meer, steeds meer te hebben, te kunnen, te betekenen. Jezus heeft het over een armoede die ons bevrijdt van de angst voor anderen, die ons onze rijkdom betwisten. Zalig worden die armen genoemd die in vrede leven met het genoeg. Die niet streven naar macht , maar naar medemenselijkheid. Zalig zijn zij, die niet toestaan dat bezit een muur optrekt tussen hen en hun naasten.

Predikant van het weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator