6e zondag door het jaar
6e zondag door het jaar

Wie melaats was, was als dood voor de samenleving. Melaatsheid was besmettelijk, dus gevaarlijk, dus werden zulke zieken uitgebannen. De melaatse in het evangelie doorbreekt de hem opgelegde isolatie zelf op grond van zijn vertrouwen in Jezus. ‘Als u wilt’, zegt hij, ‘kunt u me reinigen’. Dat raakt Jezus heel diep. Daarmee wordt een isolement doorbroken: Jezus komt tot een aanraking van de melaatse. Dat is ongehoord. Hij doorbreekt een groot taboe.

Predikant van het weekend: Ben Frie SJ


 

Anyone who was leper was as if dead for society. Leprosy was contagious, therefore dangerous, so such people were eliminated. The leper in the gospel breaks through the isolation imposed on him by his trust in Jesus. “If you want,” he says, “You can clean me”. That touches Jesus very deeply. This breaks an isolation: Jesus comes to touch the leper. That is unheard of. He breaks a big taboo.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator