5e zondag door het jaar
5e zondag door het jaar

Job klaagt dat het leven slavendienst is: zwoegen zonder beloning. Paulus stelt vast dat hij met zijn prediking slaaf van allen geworden is om zoveel mogelijk mensen te winnen voor Jezus. Het evangelie biedt als het ware een verslag over een dag in het leven van Jezus. Het toont hoe Hij heel de dag in de weer is om aan allen bevrijding van kwade geesten en van ziekte te brengen. Ook Hij is slaaf geworden van het goede nieuws: zieken en zoekenden laten Hem niet met rust.

Wat kunnen wij leren uit de lezingen van de vijfde zondag in het B-jaar? Wij kunnen bij Jezus bevrijding vinden en Hij geeft ons de kracht om Hem na te volgen en mensen te helpen in hun noden.


 

In the book of Job it says that human life is hard service. Saint Paul observes that with his preaching he has become a slave to all, in order to win as many as possible for Jesus. The gospel of Marc gives us an account of a day in the life of Jesus. He tells us how Jesus brings to all liberation from evil spirits and from illness. Jesus too has become a slave to the good news. The sick and seekers do not leave Him alone.

What can we learn from the lectures of the fifth Sunday in the B year? We can find liberation through Jesus and He gives us the strength to follow Him and help people in their needs.

Predikant van dit weekend: Toon Suffys SJ

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator