5e zondag 40dagentijd
5e zondag 40dagentijd

Omwille van de voorbereiding van de doopleerlingen kiezen wij ook dit weekend voor de lezingen van het A-jaar. Die drie lezingen gaan over leven en dood. Dood is wie aan de zonde onderworpen is. Leven ontvangt ieder die gelooft dat God ons uit de zonde doet opstaan. Lazarus ontvangt nieuw leven van Jezus tot eer van God. Als wij uit de zonde wegkomen tot ander, tot nieuw leven, is het om God te eren. Eeuwig leven is er niet voor onszelf maar wij krijgen eeuwig leven om met Jezus de Vader te eren en te dienen.

Predikant van dit weekend: Toon Suffys SJ


Because of the preparation of the catechumens, we have chosen this weekend the lectures of the A year. Those three lectures are about life and death. Dead are those who are subjected to sin. Life receives everyone who believes that God makes us stand up from sin. Lazarus receives new life from Jesus to the honor of God. If we get away from sin to another, to new life, it is to praise God. Eternal life is not for ourselves, but we get eternal life to honor and serve the Father with Jesus.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator