5 redenen om mee te zingen in de mis

Op CatholicLink verscheen onlangs een blog, die begon met de volgende woorden: “Soms zingt het koor zo mooi in de mis dat het verleidelijk kan zijn om niet mee te zingen. Je bent dan geneigd om rustig onderuit te zakken, te ontspannen en te genieten van de voorstelling. Maar daar gaat het juist over. Dit is geen voorstelling. Dit is de mis. Dit is onze hoogste vorm van aanbidding en gebed en het is geen sport met toeschouwers. We zijn geroepen om onszelf helemaal te geven om zo deel uit te maken van het gebed van de mis. Zelfs al je niet de beste zanger(es) bent in de Kerk, wordt ons toch voorgehouden: ‘Heel de aarde, juich voor de Heer, breek uit in jubelen en zingen. Zing voor de Heer en speel om Hem te eren, speel op de lier, zing met luide stem’ (Psalm 98:4-5)”

[Sometimes the choir sounds so beautiful at Mass that it’s tempting to not join in singing. You’re inclined to just sit back, relax and enjoy the show. But, that’s just it. This isn’t a show. This is Mass. This is our highest form of worship and prayer and it is not a spectator sport. We are called to fully give of ourselves in order to be a part of the prayer of the Mass. Even if you’re not the best singer in the Church, we are told to “make a joyful noise to the Lord, all the earth; break forth into joyous song and sing praises” (Psalm 98:4-6).]

De schrijfster noemt 5 redenen om mee te zingen:

  1. De mogelijkheid om te zingen is een gave van God.
  2. Zingen in de mis is gehoorzamen aan de uitnodiging van God zelf. Bovendien, ook Jezus zelf zong (Matteüs 26:30).
  3. Samen zingen verenigt ons als het Mystieke Lichaam van Christus.
  4. Door te zingen leren en onthouden we teksten van de heilige Schrift.
  5. Zingen is een vorm van gebed. (Augustinus: “Wie zingt bidt twee keer”).

Foto: Kerstconcert van het Glasgow University Chapel Choir op 12 december 2015 in de Krijtberg

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator