4e zondag Veertigdagentijd
4e zondag Veertigdagentijd

Zwevende kiezers en zwevende gelovigen. De politiek wordt in toenemende mate geconfronteerd met het verschijnsel van ‘zwevende kiezers’. Een groot aantal kiezers vond het bij de laatste verkiezingen moeilijk z’n stem te bepalen. Voor de Kerk vormen ‘zwevende gelovigen’ eerder het probleem. Dan gaat het niet om ‘zweven’ als resultaat van een lastige keuze die vaak laat of niet in een stem resulteert. Met ‘zwevend geloof’ bedoel ik een geloof dat niet voldoende ‘geaard’ is, zweeft in mooie overtuigingen en nogal eens blijft hangen in afstandelijk oordeel, spirituele egotripperij of passiviteit. Het christelijk geloof heeft niets van zweven. In Christus zelf is niets zweverigs: hij beweegt zich tussen mensen en kijkt met een fijngevoelige betrokken blik naar degenen die hij tegenkomt. Vanuit zijn empathisch zien, handelt Hij betrokken. In het evangelie van vandaag ziet Jezus een blinde en neemt diens blindheid weg. Vervolgens begeleidt Jezus hem op de weg als pas genezen ziende: van blindheid naar zien, van zien naar doen als Hij. Om vanuit een dieper zien te kunnen onderscheiden waar het op aan komt en met beide benen op de grond te landen: als Jezus kijken en handelen. Geen zwevende christenen dus! Deze aardse beweging van dieper zien  en dieper doen met Christus werd lang geleden verwoord in een gebed van Richard, bisschop van Chichester (1198-1253):

Dag aan dag, dag aan dag,

Bid ik om drie dingen, lieve Heer:

Dat ik U duidelijker mag zien,

Dat ik U inniger mag liefhebben,

Dat ik U van meer nabij mag volgen,

Dag aan dag.

Predikant van dit weekend: Bart van Emmerik SJ

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator