4e zondag door het jaar

“Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest” lezen we zondag in het evangelie van Marcus. Wat is dat eigenlijk een onreine geest? Hoe bemerk je dat iemand bezeten is door een onreine geest? Wij, moderne mensen, geloven eigenlijk niet meer in bezetenheid en kwade geesten. Wij denken vaak dat het om zieke mensen gaat. Maar deze onreine geest toont ons duidelijk waarover het gaat: Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
De onreine weet dat Jezus gekomen is om te redden (ik weet wie je bent, de heilige van God). Maar hij beschuldigt Jezus ervan dat Hij ons wil vernietigen. De kwade geest gaat tegen beter weten in de richting van onheil en verwoesting.

Predikant: Toon Suffys SJ

Afbeelding: Joden in de synagoge, Rembrandt van Rijn (1606-1699).

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator