3e zondag Vastentijd

Dit weekend leert Israël ons de weg van God kennen: tien regels om het samenleven van mensen geordend te laten verlopen. Wij volgen die regels maar met mate, zoals het ons goed uitkomt. En daarom zijn wij vaak niet tevreden over onze maatschappij. Met zijn allen maken wij het voor onze wereld moeilijk om voort te bestaan. Konden wij maar eens, zoals Jezus, alle heilige huisjes en onaantastbare gebruiken uitzuiveren. Misschien kunnen dan echt uitzien naar een beter leven. Durven wij even sterven om tot het nieuwe leven door te dringen. 

Predikant: Toon Suffys SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator