3e zondag van Pasen
3e zondag van Pasen

Deze zondag horen we het verhaal van de Emmaüs-gangers. Dit is een van de bekendste verhalen uit het Lucas-evangelie over hoe de achtergebleven leerlingen iets van zin proberen te ontdekken in de stroomversnelling van gebeurtenissen rond de kruisiging en dood van Jezus. Henri Nouwen heeft dit verhaal gebruikt om een mooie en aansprekende overweging te schrijven, Ons dagelijks brood. Hij schrijft daar in de inleiding: “Als basis voor mijn reflecties over de Eucharistie en het Eucharistisch leven, gebruik ik de geschiedenis van de twee leerlingen, die van Jeruzalem naar Emmaüs liepen en weer terug. Daar dit verhaal spreekt over verlies, aanwezigheid, uitnodiging, gemeenschap en missie, omvat het de vijf voornaamste aspecten van de Eucharistieviering. Samen leiden ze tot bekering: de ommekeer van verbittering naar dankbaarheid, van een verhard hart naar een dankbaar hart.” Het is een klein boekje, snel gelezen, maar met heel veel stof tot nadenken. De moeite waard!

Op de maandag van het paasoctaaf en dit weekend weer horen we de pinkstertoespraak van Petrus. We kunnen de plaatsing van deze lezingen zo vroeg in de paastijd interpreteren als een uitnodiging om ons bewust te blijven van het feit dat Pasen weliswaar het hoogtepunt is van de Blijde Boodschap, maar niet het einde van het verhaal. Deze passage komt uit het boek Handelingen, dat ook in de Bijbel het (noodzakelijk) vervolg is op de evangelies, net zoals de brieven van de apostelen, die daarna komen. En zo schrijft Petrus in zijn eerste brief dan ook dat ons geloof in de Vader ons gegeven is door het getuigenis van de Zoon. Het is gave, geschenk, genade, niet iets van ons eigen maaksel. Zo worden wij gedragen door wie groter is dan wij en ons leven van alledag. Zo kunnen wij groeien in geloof en gemeenschap. Zo kunnen wij aankomen bij Pinksteren en, door Gods Geest gesterkt, getuigen worden van Hem en van Zijn koninkrijk van liefde en barmhartigheid, van vrede en gerechtigheid.

 

Bart Beckers SJ

(Afbeelding: ‘Emmaüs-maaltijd’ door Rembrandt van Rijn)

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator