3e zondag van Pasen
3e zondag van Pasen

Wie de gebeurtenissen rond Jezus op een rij zet – en dat deden de apostelen na de ramp van zijn dood onophoudelijk – ziet geleidelijk een enorme samenhang ontstaan. Met verbazing ziet die eerste groep christenen dat er logische lijnen lopen door de mensengeschiedenis, die een groots verhaal aan het licht brengen onder al onze lotgevallen.

Evangelie volgens Lucas 24, 35-48:
Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: “Hebt ge hier iets te eten?” Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op.

If you list the events around Jesus – and the apostles did so ceaselessly after the disaster of his death – you will gradually see an enormous coherence. With amazement, this first group of Christians sees logical lines running through human history, revealing a great story among all our destinies.

Predikant van dit weekend: Ben Frie SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator