3e Zondag door het jaar

Dit weekend horen we opnieuw hoe de eerste leerlingen geroepen worden door de Heer om Hem te volgen. Maar ons antwoord op Gods roepstem volgt niet altijd onmiddellijk. Dat blijkt eveneens uit de eerste lezing over Jona. 

Op maandag 25 januari sluiten we de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen af. In zijn laatste encycliek, Fratelli Tutti, over broederschap en zusterschap, benadrukt paus Franciscus dat ons streven naar eenheid eigenlijk alle gelovigen moet insluiten. ‘Opdat allen één zijn’, zo zegt Jezus in het evangelie volgens Johannes. Ook hier ligt voor ons een uitdaging om met zijn bede in te stemmen. 

Predikant: Ward Biemans SJ

Afbeelding: Duccio (1255-1318). De roeping van de apostelen Petrus en Andreas. 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator