3e zondag Veertigdagentijd

Van dorst en water dat bron wordt van eeuwig leven. De weg door de veertigdagentijd is de weg van de doopleerlingen naar de Paasnacht, waarin zij het doopsel zullen ontvangen. Als goede leermeester vertelt de kerk hun in de zondagsvieringen van deze tijd de grote verhalen van heil en verlossing. De verhalen uit de bijbel waarin God zich openbaart als een zorgzame God, die het roepen van zijn volk verstaat, én verhalen waarin helder naar voren komt dat Jezus de beloofde Messias is, die God aan zijn volk beloofd had.

Deze zondag gaat het over dorst en over water. De Israëlieten in de woestijn hadden dorst. Ze klaagden en morden tegen God en zijn dienaar Mozes. De dorst van het volk is zó groot dat het twijfelt aan Gods trouw, aan Gods aanwezigheid in hun midden. De rots, waaruit Mozes het water doet stromen, is teken van de verharding van het volk wat God echter niet belet zijn liefde en zorg te tonen.

Bij de put van Jacob zit Jezus en hij heeft dorst, hele menselijke dorst. Maar misschien nog meer dorst naar contact, naar erkenning, naar geloof. De Samaritaanse vrouw komt water putten om haar dorst te lessen en de dorst van haar huisgenoten. In het gesprek met Jezus doet deze haar ogen en hart open gaan voor de dorst die zij van binnen ervaart: Dorst naar liefde, naar erkenning, dorst naar nieuw, naar eeuwig leven.

Voor ons is dorst geen dagelijkse realiteit. Maar de overdrachtelijke betekenis van dorst is ons maar al te zeer bekend. In deze tijd van onze verkiezingen, van keiharde verkiezingstaal en boterzachte verkiezingsbeloften, hongeren en dorsten wij meer dan ooit naar gerechtigheid en betrouwbaarheid, naar geest en waarheid, naar vrede en veiligheid, naar eerlijkheid en menselijkheid. Jezus biedt ons, wat geen politieke partij kan bieden: Zichzelf en zijn liefde die, als wij ze accepteren en beamen, in ons een bron zal worden, opborrelend tot werkelijk en intens leven.

 

Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator