36e Algemene Congregatie

De Sociëteit van Jezus begint in Rome op 2 oktober 2016 aan haar 36ste Algemene Congregatie.

Meer dan 200 vertegenwoordigers van de wereldwijde Sociëteit van Jezus zullen daar een nieuwe algemene overste verkiezen, in opvolging van pater Adolfo Nicolás. Daarna zullen zij de grote lijnen uitzetten voor het pastoraat van de Sociëteit van Jezus in de komende jaren.

Gebed voor het welslagen van de GENERALE CONGREGATIE

God onze Vader, machtig en barmhartig, U hebt uw Zoon Jezus tot ons gezonden, uw levend Woord, om de mensheid te redden door zijn leven, zijn dood en verrijzenis. U hebt de Heilige Geest gezonden om uw volk onderweg op aarde, uw kerk, te leiden en te vergezellen. Met vertrouwen bidden wij tot U voor het Gezelschap dat de Naam van Jezus draagt.

Geef dat de 36e Algemene Congregatie zich opent voor uw Heilige Geest: zodat wij leven voor de grotere eer van uw naam, trouw aan onze geschiedenis en trouw aan het voorbeeld van de heiligen die ons zijn voorgegaan.  Geef ons de geest van dienstbaarheid aan uw Kerk onder de banier van het Kruis, geef ons een diepe liefde voor de wereld die U geschapen hebt en hebt toevertrouwd aan uw mensen, geef ons de genade om met uw ogen de schoonheid en het lijden te zien van onze zusters en broeders, schenk ons een hart dat klopt verenigd met uw hart: een hart dat U liefheeft en dient in alle dingen.

Dit alles vragen wij U door Jezus, de Verlosser, die van ons vrije mensen heeft gemaakt.  Amen.

Heilige Maria, Moeder van de Sociëteit, bid voor ons. Alle heiligen van de Sociëteit, bidt voor ons.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator