33e zondag door het jaar
33e zondag door het jaar

Op deze houtsnede van een Afrikaanse kunstenaar zien we de heer uit Matteüs 25: 14-30, het evangelie van zondag 19 november. Voor hem knielt de dienaar die vijf talenten had gekregen om daarmee aan de slag te gaan. De opbrengst, een schaal vruchten, wordt aan de heer aangeboden. De dienaar die twee talenten had gekregen, staat klaar met twee zakjes in de handen: het zijn de hem toevertrouwde talenten en de talenten die hij erbij heeft verdiend. De heer steekt zijn rechterhand uit om datgene wat zijn dienaren hem aanbieden, in ontvangst te nemen. Zijn linkerhand is uitgestrekt in een zegen- en spreekgebaar: hij prijst zijn dienaren en ‘stelt ze aan over meer’. Op de achtergrond is de derde dienaar weergegeven. Hij wil het ene talent die hem is toevertrouwd, maar waarmee hij niets heeft gedaan, opgraven. Maar een man met een revolver staat achter hem, klaar om de dienaar te beroven. De eerste twee dienaren hebben met hun talenten gewoekerd en worden door hun heer beloond. De derde dienaar heeft geen risico willen nemen en heeft niets gedaan met zijn talent. Hij wilde niets verliezen, maar verliest alles. Hij die zijn talent om lief te hebben niet gebruikt, is onvruchtbaar en verdort. Zij die hun talenten om lief te hebben cultiveren, krijgen steeds meer.

Predikant van dit weekend: Peter van Dael SJ

 

Parable of talents Pentecost

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator