32e zondag door het jaar

De Sadduceeën geloofden niet in de verrijzenis. In de discussie met Jezus bedenken zij een absurd voorbeeld: ‘Als een vrouw in dit leven met zeven mannen getrouwd is geweest, aan wie behoort ze dan bij de verrijzenis?’ Jezus zegt uitdrukkelijk dat de doden zullen opstaan, want God is geen God van doden maar van levenden.
Het geloof in het leven na de dood heeft zijn moeilijkheden voor veel mensen. Wat zij niet kunnen bewijzen, dat bestaat volgens hen dus ook niet. Toch heeft Jezus laten zien, dat de dood niet het laatste woord heeft. Op het einde staat Gods Woord, de liefde overwint. En de toekomst van de mens ligt verankerd in het leven van God zelf. De mens keert niet terug in een leven zoals dat hier op aarde was, maar door de kracht van Jezus’ verrijzenis mag hij delen in het goddelijke eeuwige leven.

Ward Biemans SJ

Illustratie: Jezus in debat met de Sadduceeën, Wierix, naar Bernardino Passeri, Rijksmuseum.

Lezingen van deze zondag.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator