2e zondag Veertigdagentijd
2e zondag Veertigdagentijd

De gedaanteverandering van Christus op de berg is een gebeurtenis uit het Nieuwe Testament, waarbij het gelaat van Jezus ‘ging stralen als de zon’. Het wordt vermeld door de drie evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas, evenals in de tweede Petrusbrief. De heilige Thomas van Aquino beschouwde de gedaanteverandering – of transfiguratie – van Christus als ‘het grootste wonder’, in de zin dat het Jezus’ doopsel aanvulde en de volmaaktheid van het leven in de hemel liet zien. In de christelijke leer is de gedaanteverandering een cruciaal element. De situering op de berg wordt beschouwd als het punt waar de menselijke natuur God ontmoet: een ontmoeting van het tijdelijke en het eeuwige, met Jezus zelf als de verbindende schakel, optredend als brug tussen hemel en aarde.

Predikant van dit weekend: Ward Biemans SJ.

 

Transfiguration_Christ_Louvre_ML145

Afbeelding: De Transfiguratie van Christus – Anoniem (Byzantijnse Rijk, 12e eeuw), Louvre. Foto: Marie-Lan Nguyen (2011)

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator