2e zondag van de Advent
2e zondag van de Advent

Bereid de weg van de Heer. Telkens als er in ons land verkiezingen zijn beginnen de politieke voormannen zichzelf en hun partij uitvoerig te profileren. We zien hun gezicht steeds vaker op TV. Horen hun stemmen steeds luider op de radio en de kranten ruimen steeds meer plaats in voor de verschillende standpunten die hun partijen verdedigen. De verkiezingskoorts wordt aangewakkerd en als de grote dag is aangebroken worden wij allen verwacht weloverwogen onze stem uit te brengen.

Johannes de Doper was degene die het volk in zijn dagen wakker moest schudden, warm moest maken voor de komst van Jezus. Alle vier evangelisten laten hun verhaal over het leven, werken, sterven en verrijzen van Jezus voorafgaan door het optreden van Johannes de Doper. Het is net alsof ze ons willen zeggen dat zonder de prediking van Johannes de mensen niet begrepen zouden hebben dat de tijd van de lang verwachte Messias nú gekomen was. In de teksten van de lezingen van dit weekend wordt duidelijk dat zijn boodschap een blijde boodschap was, die net zo goed tot ons gericht zou kunnen zijn.

Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator