2e Zondag door het jaar

Johannes de Doper ziet Jezus voorbijkomen, en zegt tegen twee van zijn leerlingen:  Zie het Lam van God. De twee lopen  Jezus achterna. Jezus merkt dat en vraagt ze: Wat verlangen jullie? Ze antwoordden: Rabbi, waar houdt u verblijf? Jezus zegt: Kom mee en je zult het zien! Ze gaan met Hem mee en zien het. Wij weten niet wat die twee hebben gezien. Dat vertelt Johannes niet. Dat is maar goed ook. Het geloof is niet een pakket kennis of een doosje met inhoud dat je kunt doorgeven. Geloven is voor een christen een manier van omgaan met Iemand, met Jezus; 

– of omgaan met een mysterie dat jouw hart geraakt heeft, 

– of er is een verlangen dat in je leeft, en waarvan je vermoed dat het antwoord bij Christus en bij christenen te vinden is.

De drie zinnen uit de korte dialoog zijn heel typerend: Wat verlangen jullie?, Rabbi, waar houdt u verblijf? Kom mee en je zult het zien! Aan het einde, als je een zekere weg gegaan bent op zoek naar de Heer, dan ontdek je dat de Heer ook uitkeek naar jou. En wellicht kun jij dan de woorden herhalen die Johannes de Doper als eerste zei: Hij is het Lam van God. Hij moet groter worden en ik kleiner. 

Predikant: Jan Stuyt SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator