2e zondag door het jaar
2e zondag door het jaar

Zondag 20 januari horen we in het evangelie het bruiloftswonder van Kana. Kan wat daar gebeurt ook met ons gebeuren? Er is geen wijn meer. De feestelijke sfeer lijkt weg te vloeien. Met de gevoeligheid die vaak eigen aan moeders is, stelt Maria, een van de bruiloftsgasten, vast dat er iets mis is. Ze legt het gemis aan ‘wijn’ neer bij haar zoon, die zichzelf geeft als nieuwe wijn voor onze levenskruiken. Die kunnen soms droog komen te staan door teleurstellingen in werk en leven, door een stukgelopen relatie die zo hoopvol was begonnen. Een leven, vol zorg voor anderen, kan soms nutteloos lijken. Alsof er barsten zijn in de kruiken die je hebt trachten te vullen. In ‘Gebed met Maria’, een meditatieboek rond Bijbelteksten met Maria staat te lezen: “Het leven kan je heel bescheiden maken. Je hebt het niet allemaal zelf in handen. Je bent niet het centrum van de wereld, zelfs niet van je eigen leven. Wanneer je ruimte maakt voor een woord dat van elders komt, wanneer je probeert God aan het woord te laten, worden je levenskruiken met ander water gevuld. Wanneer je je toevertrouwt aan het leven gevende water dat Jezus je aanbiedt, aan het levende brood dat Hij is, aan de wijn voor ons vergoten, dan wordt je een kracht gegeven die je doet leven, ook in schijnbaar mislukte situaties.” Ook in het drooggelopen Kana van ons leven kan Jezus weer ‘bruiloft’ maken en leven schenken: “Help ons, Maria, om onze levenskruik door hem te laten vullen met vertrouwen en een diepe levensvreugde, met vrijmoedigheid en mededogen.”

Predikant van dit weekend: Bart van Emmerik SJ

“Kan Kana ook in ons leven gebeuren? Ander water voor onze levenskruiken.”

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator