2e zondag Advent

Iets wat vandaag, voor ons, in onze multireligieuze samenleving, bijzonder relevant is, is het feit dat je kan zeggen dat Johannes eigenlijk maar één boodschap heeft: Jezus. Denk ook aan die schilderijen en beelden waarop we het kind of de volwassen Sint Jan met de vinger zien wijzen naar Jezus.

Alles wat Johannes zegt en doet staat in teken van Jezus. In die zin verwijst de laatste profeet van het Oude Testament naar het fundament van het christendom: de persoon Jezus Christus. En dit is minder evident dan het zou kunnen lijken, zeker vandaag.

Geloof in God is niet eigen aan christenen. Hindoes, joden en moslims geloven ook in God, of soms zelfs in meerdere goden tegelijk. Ook gelovigen uit andere godsdiensten bidden, hebben vieringen, lezen in hun heilige schriften, houden processies, gaan op bedevaart en doen goede werken. Daar hoef je geen christen voor te zijn. Voor de buitenstaander die helemaal niet vertrouwd is met het christendom, zou het niet makkelijk zijn om uitwendig zichtbare kenmerken te vinden die eigen zijn aan christenen.

De laatste decennia zijn verschillende andere godsdiensten zich duurzaam komen inplanten in Europa: de Islam in het bijzonder, maar ook religieuze tradities uit het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Het is belangrijk dat we met hen in dialoog treden om op vreedzame en constructieve wijze met deze mensen te kunnen samenleven. De oecumenische dialoog, in het bijzonder op cultureel niveau, wordt steeds belangrijker. Maar dit kan maar als we dit doen in strikt respect voor de eigenheid van de ander, en dus ook van onszelf. Respect van de ander begint immers bij respect voor jezelf.

Voor ons, christenen, betekent dit dat wij moeten spreken over Jezus. In laatste instantie, is Jezus Christus het enige wat wij te bieden hebben. Soms kan het lijken dat de heel bijzondere plaats die de mens-God Jezus inneemt in onze godsdienst een hinderpaal zou kunnen zijn voor die oecumene. Het is overigens ook zo dat de opeenvolgende historische breuken tussen de christenen  en het Jodendom, en vervolgens met de Islam zich in belangrijke mate hebben voorgedaan naar aanleiding van  het statuut van de persoon van Jezus. Maar net zoals Johannes de Doper is er maar één waar wij kunnen naar verwijzen, één die ons de volheid van het licht kan aanreiken, en dat is Diegene wiens geboorte we weldra gaan herdenken.

Nikolaas Sintobin sj

Foto: Bartolomé Estéban Murillo (1617–1682) • St. Jan de Doper wijst naar Christus, c. 1655

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator