2e zondag 40dagentijd
2e zondag 40dagentijd

In de drie lezingen dit weekend gaat het om de Zoon: Isaac, de zoon van Abraham, Jezus, de zoon van God. Abraham voelt zich door God geroepen om zijn zoon te offeren. De zoon waar hij jaren op gewacht heeft, de zoon die hem een talrijk nageslacht zou geven. Komt die ingeving van God, de God van Israël?

Nee, Jezus Christus heeft ons een “blijde boodschap” gebracht. Jezus draait dat scenario om. Niet de mens moet offeren, God offert zichzelf. God biedt zichzelf aan de mensen aan uit liefde, om de mens gelukkig te maken.

Predikant dit weekend: Toon Suffys SJ


In the three lectures this weekend it is about the Son: Isaac, the son of Abraham, Jesus, the son of God. Abraham feels called by God to sacrifice his son. The son he has been waiting for for years, the son who would give him a large number of offspring. Is this the inspiration of God, the God of Israel?

No, Jesus Christ has indeed brought us the “good message”. Jesus turns around the whole script: not man should sacrifice himself. No, God is sacrificing himself.

 

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator