29e zondag door het jaar

In de evangelielezing van deze zondag (Lc 18, 1-8) staat het smeekgebed centraal. Over het smeekgebed wordt wel eens smalend gesproken. Ten onrechte. Het eigenlijke smeekgebed is heus geen sinterklaasgebed: zomaar vragen wat ik graag zou hebben, zoals het kind dat een speeltuig kiest in de speelgoedwinkel.

Het smeekgebed dat Jezus ons leert vraagt een reële vrijheid en  nederigheid. 

  • Inderdaad, echt vragen betekent dat je je kwetsbaar opstelt, want in een verhouding van afhankelijkheid. Je erkent dat je Gods hulp nodig hebt om te groeien in je leven. Je spreekt uit dat je het niet op je eentje kan, dat je bijstand vraagt. Echt vragen in gebed, betekent dus dat je je autonomie voor een stuk uit handen geeft en dat je je toevertrouwt aan Gods voortdurend scheppende en dus onvoorspelbare liefde.
  • Echt vragen is ook een getuigenis van vertrouwen, van uit handen geven. Immers, wie vraagt kan wel eens verhoord worden. Wie de vraag stelt, kan niet tegelijkertijd ook het antwoord geven. Met andere woorden, het antwoord kan best wel eens anders uitvallen dan wat jij verwacht had. Misschien word je wel uitgenodigd om evidenties in vraag te stellen, om jezelf te veranderen, of gaat het antwoord een totaal andere richting uit dan wat jij verwacht had.

Nikolaas Sintobin SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator