29e zondag door het jaar

Elkaar beschermen, voor elkaar ruimte scheppen. We staan in een groter geheel, met een overheid die tracht alles in goede banen te leiden. Ons wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen voor onszelf maar ook voor het collectief waarin wij leven: elkaar beschermen, voor elkaar ruimte scheppen. Wie niet wil delen en niet wil meedoen in de gezamenlijkheid, valt buiten het systeem, buiten het collectief en neemt standpunten in die geen gemeengoed meer kunnen zijn omdat ze de gemeenschap schaden.

De belastingdienst ligt onder vuur, omdat ze de garantie moet zijn voor delen en de gemeenschappelijke belangen moet behartigen. Als de overheid onbetrouwbaar wordt, worden mijn leefomstandigheden onbetrouwbaar. Wie krijgt zeggenschap over mijn geld? Een uitdaging voor gelovigen!

Predikant: Ben Frie SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator