28e zondag door het jaar

Op deze zondag getuigen de schriftlezingen ervan hoe melaatsen worden verlost van hun ziekte. Door de tussenkomst van de profeet Elisa wordt de Syriër Naäman genezen: hij vindt daarop het geloof in de God van Israël. En op het woord van Jezus worden maar liefst tien melaatsen tegelijk genezen. Slechts één Samaritaan keert terug uit dankbaarheid.
Melaatsheid, ook wel bekend als lepra, komt in onze tijd nog steeds voor in de tropen. Artsen en verpleegkundigen zijn druk bezig om medicijnen te verstrekken aan leprapatiënten in vaak verafgelegen gebieden. In de tijden van Elisa en Jezus werden de genezingen beschouwd als een wonder; in onze tijd is het veeleer een kwestie van gulheid van mensen zoals wijzelf, waardoor de juiste hulp op de juiste plaats kan komen.
Uiteindelijk is het zowel Elisa als Jezus te doen om het geloof in God. De genezingen van de vreemdelingen staan ten dienste daarvan. Zo leidt hun genezing uiteindelijk tot de redding van hun ziel.

Ward Biemans SJ

 

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator