28e zondag door het jaar
28e zondag door het jaar

Deze illustratie in een prentenbijbel uit 1537 hoort bij Marcus 10:17-30, het evangelie van de de 28 zondag door het jaar. Links zien we hoe een rijke man Jezus komt vragen wat hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven. Rechts is Jezus in gesprek met zijn leerlingen naar aanleiding van de ontmoeting met de rijke man. In de linker bovenhoek zijn de kamelen weergegeven die makkelijker door het oog van een naald gaan dan een rijke in het koninkrijk van God.

De rijke man heeft zich naar eigen zeggen sinds zijn jeugd aan de tien geboden gehouden. In vers 21 lezen we dat hem echter één ding ontbrak. Het is niet zo dat God meer vraagt dan in de Wet staat. Calvijn merkt op: Christus bedoelt niet dat de jongeling één ding buiten de onderhouding der Wet ontbreekt, maar één ding in de onderhouding der Wet. De rijke man kon niet meer doen dan hij al deed, hij kon het wel anders doen. Hij ging ervan uit dat je het eeuwige leven moet verdienen. Volgens farizeïsche opvattingen verdien je de hemel door de geboden te onderhouden en is rijkdom een beloning die God jou geeft wanneer je je houdt aan de Wet. Jezus vraagt van elke beloning af te zien. Je verdient niets, noch rijkdom, noch de hemel. Alles is immers gave. Wanneer je beseft dat alles jou gegeven is, geef je ook zelf aan anderen.

Predikant van dit weekend: Peter van Dael SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator