27e zondag door het jaar

Deze Oktobermaand, die pas een paar dagen oud is, is door Paus Franciscus uitgeroepen tot Buitengewone Missiemaand van de Kerk. De meesten van ons denken dan vanzelf aan ‘Missiezondag’, en aan al die mannen en vrouwen, religieuzen en leken, die hun land en familie verlieten om in verre streken het evangelie te verkondigen. Maar ja, de tijden zijn veranderd. Er worden nog maar zelden missionarissen uitgezonden.

Toch is de opdracht van Jezus aan zijn kerk niet veranderd: ‘Ga dan, maak alle volkeren tot leerling, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hun alles onderhouden wat ik jullie geboden heb.’ Deze opdracht van onze Heer is niet één van de mogelijke activiteiten van de kerk. Nee, zegt de paus, dit is haar essentiele taak. De kerk is van nature verkondigend en missionair. En dat geldt voor alle leden van die kerk, waar zij ook leven of werken.

De Oktobermaand is ook de Rozenkransmaand. Onze kerk én onze wereld hebben nood aan de voorspraak van Moeder Maria. Niet iedereen is geroepen missionaris of verkondiger te zijn. Maar iedereen kan met haar of zijn gebed de missionaire inspanningen van de kerk ondersteunen.

Predikant van het weekend: Gregory A. Brenninkmeijer SJ

Foto van dit bericht: de rozenkrans van Mgr. De Jong
Foto van de slider op de homepage: James Coleman, via Unsplash

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator