27e zondag door het jaar
27e zondag door het jaar

Jezus daagt de religieuze autoriteiten van zijn tijd uit. De Farizeeërs volgen de regels, maar Jezus wil meer. Hij staat voor gelijke rechten en gelijke verantwoordelijkheid, hij staat aan de kant van de kleinen en de zwakken. Jezus was een groot luisteraar en dat geldt ook voor zijn visie op de kerk: Jezus wil een kerk die kan luisteren.

Predikant: Matthias Kramm SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator