27e zondag door het jaar
27e zondag door het jaar

Goede vruchten voortbrengen. Jesaja heeft een vriend. Hij heeft een lied gecomponeerd over die vriend, die met veel liefde een wijngaard heeft aangelegd. Er komt heel wat bij kijken als je goede druiven wilt oogsten en heerlijke wijn wilt produceren. Hoe meer die vriend nu in de aanleg van zijn wijngaard investeerde des te groter werd zijn hoop dat die onderneming een succes zou worden. Maar dat werd het niet. Het eerste jaar niet, het tweede jaar evenmin. Met elke misoogst groeide zijn teleurstelling. En toen zijn wijngaard jaar na jaar enkel bocht voortbracht gaf die vriend het op en liet zijn wijnstokken verwilderen.

Jesaja’s vriend is God. Die wijngaard is Gods volk. God heeft dat volk geroepen, geleid, bevrijd en doen wortelen in uiterst vruchtbaar land, in de hoop op goede vruchten. Hoe meer God deed voor zijn volk, het voedde en te drinken gaf, het beschermde en leidde, des te groter werd Gods hoop op goede vruchten, vruchten van gerechtigheid, vruchten van Thora. Maar Gods volk trok zich van zijn God niet veel aan en liep, ziende blind, zijn eigen ondergang tegemoet. Zo vertelt ons de Heilige Schrift.

In tegenstelling tot Jesaja’s vriend geeft God de hoop nooit op. Dat kan Hij gewoon niet. Steeds weer roept Hij zijn volk. Steeds weer hoopt Hij op goede vruchten, vruchten van menselijkheid en liefde, vruchten van vrede en gerechtigheid. Vandaag zijn wij Gods volk, door Hem bijeengebracht. En ook vandaag hoopt God van ons op goede vruchten. Aan Hem zal het niet liggen. Hij blijft ons voorgaan en beschermen en voedt ons vandaag weer met zijn Geest en is in ons midden in zijn Zoon, Jezus Christus, Onze Heer. Mag Hij van mij, van u, op goede vruchten hopen?

Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator